PERCA Security & Investigations

Privé Detective (POB1747)

×

Privédetective inhuren.

Onrecht is een gevoel. Individueel kan dit gevoel verschillen. Verwissel dit niet met onrechtmatig handelen. Dit is helder beschreven in wet- en regelgeving. Onrechtmatig handelen moet altijd onweerlegbaar worden bewezen en een verdachte is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Het grote verschil tussen verdachte en dader ligt duidelijk in het moment van het onderzoekstraject.

Zolang het ten laste gelegde en de bewijslast hierin niet is beoordeeld door een rechter is en blijft de betrokkene verdachte. Heeft de rechter de “verdenkingen” beoordeelt, zal hij/ zij wel of niet een sanctie /straf opleggen aan de verdachte. Als de rechter bewezen acht dat de verdachte strafbare handelingen heeft uitgevoerd en de veroordeling heeft uitgesproken is er sprake van een dader. Waarom een privédetective inhuren? U kunt als persoon, bedrijf of overheid mij als detective inzetten voor onafhankelijk onderzoek. Ik zal voor u als opdrachtgever onderzoek doen naar verdachte omstandigheden of tips /signalen onderzoeken die kunnen duiden op strafbare handelingen.

Wat doet een privédetective?

Een privé detective zal door een opdrachtgever worden ingehuurd om een verdenking te onderzoeken en bewijslast te verzamelen. Dit heet waarheidsvinding. Vertrouwelijkheid en integriteit van de privédetective is geborgd in wet- en regelgeving beschreven in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. In principe zijn onze Politiediensten voor u de eerst aangewezen plaats om na aangifte een onderzoek te starten. Helaas ontbreekt het hen dikwijls aan capaciteit en prioriteit. Tevens zal de politie zich bezighouden met strafrechtelijke aspecten (overtredingen en misdrijven), waarbij een Privé detective ook het civielrechtelijk (al hetgeen betrekking heeft op het recht tussen natuurlijke en/of rechtspersonen onderling) aspecten zal onderzoeken.

Digitaal onderzoek

U wilt soms ook weten wat uw omgeving uitspookt op het internet? Ik kan u daarbij helpen. Uitvoeren van onderzoek binnen de Sociale Media kan een ander beeld opleveren van een persoon dan hoe men zich presenteert. Het napluizen van netwerken binnen bedrijven of servers van leveranciers kan onderdeel zijn van berichtenverkeer in het kader van bedrijfsspionage. Particulieren of bedrijven werken vaak met camerasystemen. De beelden moeten soms worden bekeken door een onderzoeker. In opdracht van een cliënt is dat toegestaan mits het binnen de gestelde privacy kaders blijft en er volgens wet- en regelgeving is gehandeld om de beelden te verkrijgen.

Een digitaal achtergrondonderzoek naar het gedrag van (potentiële) werknemers kan ik ook leveren. Een dergelijk onderzoek bijvoorbeeld i.o.v. werkgevers die gevoelige informatie verwerken of overheden. Mensenhandel, drugshandel, verduistering, heling, identiteitsdiefstal, fraude met verzekeringsclaims, allemaal zaken die digitale sporen nalaten op het internet. Een brede stroom van informatie die door een specialist zichtbaar gemaakt kan worden en als bewijslast kan dienen in opsporingszaken.

Privé detective kosten.

Schade heeft vele gezichten. U of uw organisatie kan last hebben van financiële -, reputatie -, imago -, emotionele -, fysieke – en psychologische schade. De aanleiding om een detective in te huren zal dus in de praktijk vaak meer zijn dan diefstal of verduistering van goederen of geld. Een greep uit de kassa is inkomstenderving en verduistering van uw eigendommen uit het magazijn kosten omzet. Uw eigendomsrechten beschermen in het kader van intellectueel eigendom kan geld opleveren. Diefstal van uw identiteit kan potentieel enorme problemen veroorzaken die hardnekkig zijn op te lossen. Wat zeker is, dit type fraude zorgt voor langdurige Sociaaleconomische schade.

Het inhuren van een privé detective is dus maatwerk. Digitaal onderzoek zal op standaard uurtarief plaatsvinden, inzet van middelen voor het observeren van verdachten heeft een grotere variabele qua tijdsbesteding. Als privé detective zal ik altijd in gesprek gaan en voor aanvang werkzaamheden een plan van aanpak maken en hierin o.a. een kostenraming overhandigen.

Privédetective Inhuren: PERCA- SI.

Bestaat er een verdenking van onrechtmatig handelen in uw omgeving? Wilt u een onderzoek starten? Ik zal uw integriteit bewaken en kunt u mij als erkend Privé detective inzetten. Ik zal namens u onderzoek verrichten en zorgen dat uw zaak indien nodig, door een rechter conform bevindingen beoordeeld wordt. Een solide rapport met juiste balans in bewijslast, is voor rechters dikwijls voldoende. Deze bewijslast zal Justitie laten meewegen in het oordeel. Uiteraard heb ik geen directe invloed op het uiteindelijke oordeel van de rechter in kwestie.

Mijn kracht is uw oplossing.

Neem contact op

Wat kan ik voor u betekenen?

Bent u benieuwd of mijn expertise aansluit op uw vraagstuk? Ik kom graag vrijblijvend met u kennismaken.

Neem contact op

PERCA Security & Investigations