PERCA Security & Investigations

Digitaal Onderzoek & Privé Detective (POB1747)

×

Privédetective inhuren.

Onrecht is een gevoel. Per persoon kan dit gevoel behoorlijk verschillen. Verwar dit niet met onrechtmatig handelen. Dit onderscheid is helder beschreven in wet- en regelgeving. Onrechtmatig handelen moet altijd onweerlegbaar worden bewezen en een verdachte is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Het grote verschil tussen verdachte en dader ligt duidelijk in het moment van het onderzoekstraject.

Zolang het ten laste gelegde en de bewijslast hierin niet is beoordeeld door een rechter en blijft de betrokkene verdachte. De gegevens die betrekking hebben op de strafzaak worden opgenomen in het Justitieel Documentatie Systeem. Als de zaak voor de rechter komt zal deze de door de aanklager aangedragen “zaak” beoordelen. Een verdachte wordt niet altijd gedagvaard. Als het lichtere zaken betreft mag de Officier van Justitie ook zelf een straf opleggen. Bij zwaardere vergrijpen zal de rechter indien van toepassing een straf of maatregel opleggen aan de verdachte. Als de rechter onomstotelijk bewezen acht dat de verdachte een ernstige strafbare feit heeft gepleegd en de veroordeling heeft uitgesproken is er sprake van een dader.

Waarom zou u dan een privédetective inhuren? Politie, openbaar Ministerie en de rechters hebben een enorm capacitietsprobleem en moeten prioriteiten stellen in zaken die ze onderzoeken en/of behandelen. U kunt als persoon, bedrijf of overheid een detective inzetten voor onafhankelijk onderzoek. Als privé detective met Justitiële vergunning kan ik onderzoeken uitvoeren van allerlei aard of zelfs “cold cases” oppakken. Ik zal voor en namens de opdrachtgever onderzoek doen naar omstandigheden of tips en signalen onderzoeken.

Wat doet een privédetective eigenlijk?

Een privé detective wordt door een opdrachtgever ingehuurd om een verdenking te onderzoeken en bewijslast te verzamelen. Dit heet waarheidsvinding. Vertrouwelijkheid en integriteit van de privédetective is geborgd in wet- en regelgeving zoals beschreven in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. In principe zijn onze Politiediensten voor u de eerstaangewezen plaats om na aangifte een onderzoek te starten. Helaas ontbreekt het hen dikwijls aan capaciteit en prioriteit. Tevens zal de politie zich bezighouden met strafrechtelijke aspecten (overtredingen en misdrijven), waarbij een Privé detective ook het civielrechtelijk (al hetgeen betrekking heeft op het recht tussen natuurlijke en/of rechtspersonen onderling) aspecten zal onderzoeken.

Digitaal onderzoek

U wilt soms ook weten wat uw omgeving uitspookt op het internet? Ik kan u daarbij helpen. Uitvoeren van onderzoek binnen het domein van Sociale Media kan een ander beeld opleveren van een persoon dan hoe men zich presenteert. Het napluizen van netwerken binnen bedrijven of servers van leveranciers kan onderdeel zijn van berichtenverkeer in het kader van bedrijfsspionage. Particulieren of bedrijven werken vaak met camerasystemen. De beelden moeten soms worden bekeken door een onderzoeker. In opdracht van een cliënt is dat toegestaan mits het binnen de gestelde privacy kaders blijft en er volgens wet- en regelgeving is gehandeld om de beelden te verkrijgen.

Een digitaal achtergrondonderzoek naar grondhouding en gedrag van (potentiële) werknemers kan ik ook voor u uitvoeren en documenteren. Een preventief onderzoek of screening bij bijvoorbeeld werkgevers die gevoelige informatie verwerken, “hightech” producten produceren, nutsbedrijven, verzekeraars of overheidsdiensten kan dikwijls veel schade voorkomen. Mensenhandel, drugshandel, verduistering, heling, identiteitsdiefstal, fraude met verzekeringsclaims, allemaal zaken die digitale sporen nalaten op het internet. Een brede stroom van informatie die door een specialist zichtbaar gemaakt kan worden en als bewijslast kan dienen in opsporingszaken.

Privé detective inzetten, wat zijn de kosten?

Schade heeft vele gezichten. U of uw organisatie kan last hebben van financiële -, reputatie -, imago -, emotionele -, fysieke – en psychologische schade. De aanleiding om een detective in te huren zal dus in de praktijk vaak meer zijn dan diefstal of verduistering van goederen of geld. Een greep uit de kassa is inkomstenderving en verduistering van uw eigendommen uit het magazijn kosten omzet. Uw eigendomsrechten beschermen in het kader van intellectueel eigendom kan geld opleveren. Diefstal van uw identiteit kan potentieel enorme problemen veroorzaken die hardnekkig zijn op te lossen. Wat zeker is, dit type fraude zorgt voor langdurige Sociaaleconomische schade.

Het inhuren van een privé detective is dus maatwerk. Digitaal onderzoek zal op standaard uurtarief plaatsvinden, inzet van middelen voor het observeren van verdachten heeft een grotere variabele qua tijdsbesteding. Als privé detective zal ik altijd in gesprek gaan en voor aanvang werkzaamheden een plan van aanpak maken en hierin o.a. een kostenraming overhandigen.

Privédetective Inhuren: uw partner PERCA- SI.

Bestaat er een verdenking van onrechtmatig handelen in uw omgeving? Wilt u een onderzoek starten? Ik zal uw integriteit bewaken en kunt u mij als erkend Privé detective inzetten. Ik zal namens u onderzoek verrichten en zorgen dat uw zaak indien nodig, door een rechter conform bevindingen beoordeeld wordt. Een solide rapport met juiste balans in bewijslast, is voor rechters dikwijls voldoende. Deze bewijslast zal Justitie laten meewegen in het oordeel. Uiteraard heb ik geen directe invloed op het uiteindelijke oordeel van de rechter in kwestie.

Mijn kracht is uw oplossing.

Neem contact op

Wat kan ik voor u betekenen?

Bent u benieuwd of mijn expertise aansluit op uw vraagstuk? Ik kom graag vrijblijvend met u kennismaken.

Neem contact op

PERCA Security & Investigations